പേപ്പർ
പാക്കേജിംഗ്
നിർമ്മാതാവ്
ചൈനയിൽ

കോഫി പേപ്പർ കപ്പുകൾ, പാനീയ കപ്പുകൾ, ഹാംബർഗർ ബോക്സുകൾ, പിസ്സ ബോക്സുകൾ, പേപ്പർ ബാഗുകൾ, പേപ്പർ സ്ട്രോകൾ, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കോഫി ഷോപ്പുകൾ, പിസ്സ ഷോപ്പുകൾ, എല്ലാ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ബേക്ക് ഹൗസുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി എല്ലാ ഡിസ്പോസിബിൾ പാക്കേജിംഗും നൽകാൻ Tuobo പാക്കേജിംഗ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

എല്ലാ പാക്കേജിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പച്ചയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും എന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.ഫുഡ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അത് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ രുചിയെ ബാധിക്കില്ല.ഇത് വാട്ടർപ്രൂഫും ഓയിൽ പ്രൂഫും ആണ്, മാത്രമല്ല അവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ ആശ്വാസകരവുമാണ്.